Skildra Tjustbygden under coronakrisen

Skildra Tjustbygden under coronatider

Gamleby Photo Grant utlyser 2 nya stipendier á 25 000 kr för att skildra Tjustbygden under coronakrisen.

Varje fotograf mottar 25 000 kr vardera för att fram till februari 2021 skildra Tjustbygden och dess invånare under den speciella tid som nu råder.

Stipendiet genomförs med stöd av Tjustbygdens sparbank och genomförs i samarbete med Gamleby Fotoskola. Resultatet kommer att visas på en utställning i Västerviks bibliotek 15-28 mars 2021.

Stipendiet kan sökas av alla fotografer verksamma i Sverige.

Är du intresserad av att söka stipendiet?

Skicka ett mail med några fotografier och berätta vad du vill göra till info@gamlebyphoto.org. Deadline för ansökan är den 30 oktober 2020.